jonge scholelkster in het nest

Van De Pompoenerie in Lopik een foto ontvangen van jonge scholeksters in het nest.

Posted on 11. mei, 2019 by in Nieuws

Jong leven op De Noorderhoeve in Benschop

Van Ton Brugman foto’s ontvangen van jonge eenden en van een broedende torenvalk op De Noorderhoeve in Benschop.

Posted on 11. mei, 2019 by in Nieuws

Laatste stand van weidevogelcursussen van Landschap Erfgoed Utrecht

Hierbij nog de laatste stand van zaken voor de cursussen; de gevorderde cursus staat open voor inschrijving. Ook dit jaar bestaat het uit een theorie avond en een praktijkochtend met een boer. Ditmaal zijn we voor de praktijkochtend te gast bij boer Gertjan De Jong in Eemland. Handig om onder de aandacht te brengen bij de vrijwilligers (bijv. op een startavond):

https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen/effectief-weidevogelbeheer-2019/

Daarnaast staat de cursus digitaal weidevogelbeheer open. Mocht je er behoefte aan hebben, geef het door. Ik geef het op locatie:

https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen/digitaal-weidevogelbeheer-2019/

Posted on 01. mrt, 2019 by in Nieuws

Eerste kievitsei in Friesland gevonden, vroeger dan ooit

Onderstaand de link naar de site van het 1e kievitsei in Friesland.

https://nos.nl/artikel/2273831-eerste-kievitsei-in-friesland-gevonden-vroeger-dan-ooit.html

Posted on 01. mrt, 2019 by in Nieuws

Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard gaat weidevogelnesten met een drone opzoeken

Onderstaand het artikel in het AD van 28 februari 2019

https://www.ad.nl/utrecht/lopik-gaat-met-drone-op-zoek-naar-grutto-s~a856a121/

Posted on 28. feb, 2019 by in Nieuws

Richtlijnen melden 1e kievitsei 2019

Richtlijnen en procedure voor het melden en controleren van het eerste
kievitsei in 2019

Landelijke meldnummers: 06 – 1020 0 511 en 06 – 2742 8152

Het vinden van het eerste kievitsei is voor veel mensen erg belangrijk als start van het nieuwe weidevogel­sei­zoen. Deze passie voor weidevogels is een belangrijke motivatie bij het actief zijn als weidevogelbeschermer. Het is soms niet voor iedereen duidelijk waar en hoe het eerste kievitsei te melden. Lees daarom onderstaande richtlijnen door en handel overeenkomstig. Onderstaande richtlijnen gelden buiten de provincie Friesland omdat de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) in Friesland haar eigen richtlijnen heeft opgesteld. Om verwarring over het landelijke eerste kievitsei te voorkomen werken LandschappenNL (LNL) en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL), nauw samen bij het melden en controleren van het eerste kievitsei. Ook provinciale eerste kievitseieren kunnen zo worden gemeld en erkend. Hierbij worden ook onderstaande richtlijnen en procedure gevolgd. Veel succes dit voorjaar!!

 1. De vinder moet in het bezit zijn van de ondertekende schriftelijke toestemming van de grondgebruiker voor het zoeken en beschermen van weidevogelnesten op dat perceel. Vindt een boer het eerste ei op een van zijn percelen, dan moet hij aantonen/aannemelijk maken dat hij de grondgebruiker is. De vinder neemt niet zelf contact met de media (TV, radio, krant etc.) De controleurs voeren eerst de controle uit en daarna informeren zij de media.
 2. De vinder neemt (afhankelijk van zijn achtergrond van Landschappen NL, dan wel SBNL) contact op met:
  – het landelijke meldnummer van LandschappenNL: 06 – 1020 0511 en daarna met de contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer, dan wel het landelijke nummer van SBNL: 06 – 2742 8152 en daarna met de provinciale contactpersoon van SBNL.
  – de contactpersoon van de eigen lokale weidevogelvereniging (één van de bestuurleden).
  Om te bepalen wie het allereerste ei heeft gevonden wordt dringend geadviseerd het ei eerst landelijk te melden en daarna provinciaal.
 3. LandschappenNL neemt na ontvangst van de melding direct contact op met de landelijke contactpersoon van SBNL. Andersom gebeurt dit ook direct zodat er altijd duidelijkheid is welke melding de eerste is.
 4. De provinciale contactpersonen nemen contact op met hun landelijke meldnummer ter controle en/of bevestiging van de melding.
 5. De landelijke contactpersonen van LandschappenNL en SBNL en de provinciale contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer en SBNL controleren samen de melding van het eerste landelijke ei.
 6. Als er twee eieren (bijna) gelijktijdig worden gevonden, geldt het landelijk eerst gemelde ei als eerste ei. De vinder dient zijn eerste ei dus snel door te geven aan een van beide landelijke nummers.
 7. Is landelijk het eerste ei gevonden, dan wordt aangeraden de eerste kievitseieren in de andere provincies via hetzelfde protocol te melden zodat in elke provincie publiciteit wordt gegenereerd rond het vinden van het eerste ei. Controle van provinciale eerste eieren vindt plaats door de provinciale contactpersonen.

Contactpersonen Melden Eerste Kievitsei

 

Provincie LandschappenNL Telefoonnummer SBNL Telefoonnummer
Groningen Albert Eik de Winter 06 – 1097 4494 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Drenthe Jaap van Gorkum 06 – 5074 4115 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Overijssel Janny Spijkerman 06 – 5422 4769 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Reserve Overijssel Peter van den Brandhof 06 – 2187 6522
Gelderland Karen Hinkamp 06 – 2288 5234 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Utrecht Maarten van Beek 06 – 2271 5116 Wilfried Wesselink 06 – 5519 3024
Flevoland Jan Nagel 06 – 2729 7697 Klaas Stapenseá 06 – 5154 3178
Noord-Holland Wim Tijsen 06 – 5311 8106 Albert Blees 06 – 2759 8006
Zuid-Holland Marleen van der Lee 06 – 2070 1934
Zeeland Nanning Jan Honingh 06 – 1288 3834
Noord-Brabant Jochem Sloothaak 06 – 3085 3996 Rini Smits 06 – 2742 8152
Limburg Wouter Jansen 06 – 1464 8889

Posted on 28. feb, 2019 by in Nieuws

Herken 25 weidevogels en hun zang

Hieronder een link naar een filmpje over 25 weidevogels en hun zang.

https://www.youtube.com/watch?v=na8UGg8kgs8

Posted on 22. feb, 2019 by in Nieuws

Landelijke dag Natuur in het boerenland

LANDELIJKE DAG NATUUR IN HET BOERENLAND

Ongeveer 800 aanwezigen op de Landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’

Zaterdag 16 februari 2019 vond de landelijke dag ‘Natuur in het Boerenland’ plaats. Beschermers, tellers, boeren en beheerders van het boerenland kwamen samen om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Het programma bood een variatie aan onderwerpen zoals stand van zaken in verrichte inspanningen, trends van soorten en nieuwe technieken.Ook werden de stands in expozaal goed bezocht. Kortom het was een geslaagde dag!

Onderstaand de link naar de presentaties op deze dag en een impressie in foto’s.

https://www.landschappen.nl/actueel/landelijke-dag-natuur-in-boerenland/

Posted on 22. feb, 2019 by in Nieuws

Agenda startavond 1 maart 2019

 

Startavond 2019 / Algemene ledenvergadering 2019

 

Tijdstip:       vrijdag 1 maart 2019

 Locatie:      Natuurmuseum De Wielewaal, Tiendweg 26 te Willige-Langerak

 Zaal open:  19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag 2018
 4. Rooster van aftreden.

In 2019 is Tom aftredend en heeft aangegeven eigenlijk te willen stoppen. Wij zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid Aanmelden graag voor de vergadering aan één van de bestuursleden.

 1. Financiën
  • Jaarrekening 2018 (bijgevoegd)
  • Verslag kascontrolecommissie 2018 (door Frank van Rooijen en Martin van den Hoek)
  • Vaststellen Jaarrekening 2018
  • Benoemen kascontrolecommissie 2019 (Frank van Rooijen is aftredend)
  • Begroting 2019 (bijgevoegd)
 2. Contributie 2019. Blijft onveranderd.
 3. Mededelingen seizoen 2019:
 • Uitleg Leo Kramer over beheerpakketten en welke zoekacties nesten daarbij horen
 • Aanschaf weidevogeldrone door ANV
 1. Cursussen 2018:

Cursussen voor vrijwilligers, deze staan op de website van het LEU en men kan zich hiervoor inschrijven: https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen/2019/

 

Curssusen Basis    
Lopik (boerderij Kromwijk) 21 maart 2019 28 maart 2019
Wilnis (NME-gebouw) 25 maart 2019 1 april 2019
Eemnes 27 maart 2019 3 april 2019
     
 1. Activiteiten 2019:
  1. Graag ideeen aandragen.
  2. 20-jarig bestaan in 2019. Wie helpt mee een feest te organiseren.
 2. Rondvraag
 3. De heer Tersteeg zal een lezing houden over uilen.
 4. Sluiting

 

Daarna een gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Posted on 22. feb, 2019 by in Nieuws

Kort filmpje over het werk van een weidevogelbeschermer

Onderstaand een kort filmpje over het werk van een weidevogelvrijwilliger.

https://www.youtube.com/watch?v=VI8OZZzahNU&t=5s

Posted on 22. feb, 2019 by in Nieuws