Vereniging

De Vereniging Weidevogelbescherming Lopik is met haar activiteiten begonnen in 1995. Al gauw groeide de vereniging en werd op 14 februari 2001 officieel bij notariskantoor Van Rhijn te Lopik de officiele oprichtingsakte gepasseerd.
Onze vereniging heeft tot doel het op vrijwillige basis beschermen van de weide- en watervogels in het landelijk gebied van de gemeente Lopik. Inmiddels is dit gebied uitgebreid tot de gehele Lopikerwaard.

Onze vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het stimuleren van een goede samenwerking tussen agrariers en vrijwilligers bij het zoeken van de nesten en het beschermen van nesten en jongen van weidevogels bij agrarische werkzaamheden.

b. Het werven van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten, die de deskundigheid en betrokkenheid van de leden bevorderen.

c. Het verkrijgen van financiele middelen, welke de vereniging nodig acht voor de uitvoeringen van haar doelstellingen.

Werkgebied Vrijwillige Weidevogelbescherming Lopik
Werkgebied Vrijwillige Weidevogelbescherming Lopik