Startavond / algemene ledenvergadering 2024

De voorbereidingen voor het weidevogelseizoen 2024 zijn alweer begonnen. Voor je het weet is het voorjaar en barst het werk voor ons weer los.

Als 1e van het seizoen wordt er een startavond / algemene ledenvergadering gehouden.

De datum daarvoor is vrijdag 8 maart 2024 in De Triangel te Benschop (Polsbroekerdam). Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

Het definitieve programma volgt nog.

Zet de datum alvast in uw agenda.