Harry de With

Harry de With

Excursie Markerwadden 23 september 2023

Op de startavond 2023 is al aangegeven, dat we dit jaar een excursie zouden houden. De keuze is gevallen op een bezoek aan de Markerwadden Marker Wadden is een cluster van vijf nieuwe, onbewoonde natuureilanden, die van 2016 tot 2021…