Droneteam

We zijn met een enthousiaste groep van 12 drone-vliegers begonnen met de vliegoefeningen en hebben het jaar 2019 gebruikt als testjaar. In de tussentijd zijn een aantal drone-vliegers om allerlei redenen “afgehaakt” en zijn we nu nog met een groep van 10 actieve vliegers.

Vanaf 2020 zijn we “echt” gaan vliegen. Dit houdt in, dat we in het weidevogelseizoen zes dagen per week zullen gaan vliegen. Een drone-team bestaat uit een groepje van 2 personen.

Wil je ook dronepiloot worden voor onze vereniging en je beschikt over onderstaande eigenschappen, meld je dan aan!

  • Affiniteit hebben met weidevogelbescherming of daarvoor opgeleid willen worden
  • Het leuk vinden om met een drone te vliegen; voor een opleiding wordt gezorgd
  • Vroeg uit bed kunnen, immers we vliegen bij zonsopkomst waarbij de nesten met de warmtecamera het best te zien zijn
  • Beschikken over een auto om de drone mee te vervoeren
  • Minimaal twee dagen per week beschikbaar te zijn (in de vroege uurtjes), er wordt gevlogen op maandag t/m zaterdag;
  • Het leuk vinden om met deze nieuwe techniek de weidevogels te beschermen;
  • Na de vlucht dienen de resultaten gedeeld te worden met de desbetreffende agrariër/vrijwillige weidevogelbeschermer, zodat zij de gevonden nesten kunnen markeren.
  • Enthousiasme en bereid zijn om met de andere drone-vliegers het weidevogelseizoen tot een succes te maken.

Heb je belangstelling, geef je dan op bij:

Harry de With, tel. 06-53837603 of mail:

info@weidevogelbescherminglopik.nl