Droneteam

We zijn met een enthousiaste groep van 12 drone-vliegers begonnen met de vliegoefeningen en hebben het jaar 2019 gebruikt als testjaar. In de tussentijd zijn een aantal drone-vliegers om allerlei redenen “afgehaakt” en zijn we nu nog met een groep van 7 actieve vliegers.

Vanaf 2020 zijn we “echt” vliegen. Dit houdt in, dat we in het weidevogelseizoen zes dagen per week zullen gaan vliegen. Een drone-team bestaat uit een groepje van 2 personen.

Wil je ook dronepiloot worden voor onze vereniging en je beschikt over onderstaande eigenschappen, meld je dan aan!

  • Affiniteit hebben met weidevogelbescherming of daarvoor opgeleid willen worden
  • Het leuk vinden om met een drone te vliegen; voor een opleiding wordt gezorgd
  • Vroeg uit bed kunnen, immers we vliegen bij zonsopkomst waarbij de nesten met de warmtecamera het best te zien zijn
  • Beschikken over een auto om de drone mee te vervoeren
  • Minimaal twee dagen per week beschikbaar te zijn (in de vroegeuurtjes), er wordt gevlogen op maandag t/m zaterdag;
  • Het leuk vinden om met deze nieuwe techniek de weidevogels te beschermen;
  • Na de vlucht dienen de resultaten gedeeld te worden met de desbetreffende agrariër/vrijwillige weidevogelbeschermer, zodat zij de gevonden nesten kunnen markeren.
  • Enthousiasme en bereid zijn om met de andere drone-vliegers het weidevogelseizoen tot een succes te maken.

Heb je belangstelling, geef je dan op bij:

Harry de With, tel. 06-53837603 of mail:

info@weidevogelbescherminglopik.nl