Scholekster

De scherp getekende Scholekster is een buitengewoon opvallende, Europese vogel; geen andere vogel vormt zulke dichte, vaak reusachtige, lawaaierige zwermen. Scholeksters beheersen vaak een gehele riviermonding met hun drukke aanwezigheid. In sommige gebieden worden ze als concurrenten van de mens beschouwd vanwege hun veronderstelde invloed op de commerciele kokkelvisserij. Omdat kokkels steeds moeilijker te vinden zijn, zoeken Scholeksters steeds eer hun heil op landbouwgronden.
Volwassen Scholekster
Volwassen Scholekster

Geluid
Een luid, snijdend “klip” of “kliep” gaat over in een doordringend “kliep-e-kliep, kliep-e-kliep”; schrille samenzang van grote groepen

Nest
Ondiepe kuil in kiezelzand of zand, vaak tussen stenen of graspollen; 2 of 3 eieren; 1 legsel; april-juli

Scholekster op nest
Scholekster op nest
Nest van Scholekster
Nest van Scholekster
Scholekster jong
Scholekster jong

Voedsel
Zoekt naar grote zeewormen en weekdieren en haalt schelpdieren tussen rotsen en zeewier vandaan; eet ook regenwormen

Grote lawaaierige zwermen
Scholeksters foerageren in grote groepen en doen de omgeving weergalmen van hun oorverdovende zang; ze rusten in dichte zwermen

Zwerm Scholeksters
Zwerm Scholeksters

Vlucht
Snel, direct, met snelle vleugelslagen; vliegt in grote groepen en landt “rennend”

Scholekster in vlucht
Scholekster in vlucht

Verspreiding
Broedt op zand-, modder- en rotskusten, met gras begroeide eilanden, grasoevers langs rivieren en grasvelden bij noordelijke rivierdalen. Komt ook voor aan zee. Ten zuiden van het broedgebied zeldzame dwaalgast in binnenland

 

Lengte: 40-45 cm

Spanwijdte: 80-85 cm

Gewicht: 400-700 g

Sociaal: Grote groepen

Levensduur: Tot 15 jaar