Richtlijnen voor veilig zoeken

Enkele richtlijnen voor het veilig zoeken naar nesten.

1. Alleen in het veld zijn, is het grootste risico.

Met een aantal maatregelen kun je de risico’s beheersbaar maken:
• Neem een mobiele telefoon mee. Je kunt dan in een noodgeval o.a. via 112 iedereen bereiken die nodig is;
• Zorg ervoor dat men thuis op de hoogte is als je het veld ingaat en spreek af wanneer je weer terug zal zijn;
• Meld je bij de boer als je komt en ook als je weg gaat;
• Beter is het om met zijn tweeën te gaan;
• Luister naar de (regionale) weersverwachtingen.

2. Ga niet bij dreigend onweer het veld in. Bij onweer en bliksem is een mens altijd het hoogste punt in een verder leeg veld. Overvalt het onweer je en kun je niet meer de auto bereiken, ga dan liggen;

3. Het optillen van zware voorwerpen, zoals meerdere exemplaren van het grote model nestbeschermer, kan een belasting zijn voor je rug. Werken met handschoenen is
bij het plaatsen van nestbeschermers aanbevolen;

4. Let er bij aanwezigheid van vee in de wei op of er een stier tussen loopt. Ga in zo’n geval dat perceel dan niet in.

5. Gebruik ter voorkoming van verstuiking goed schoeisel. Dus geen klompen maar laarzen of stevige wandelschoenen. Neem ook geen onnodige risico’s zoals o.a. gladde planken, krakkemikkige hekken, losstaande hekpalen, afrasteringen van prikkeldraad en/of schrikdraad en onbetrouwbare polsstokken.
Betonpaden met een klein laagje natte klei zijn spiegelglad, evenals trouwens een ijslaagje. Kijk bij het in- en uitstappen van de auto goed uit, en houdt de deur goed vast;

6. Het eventuele risico van gewasbeschermingmiddelen is te minimaliseren door te kijken naar de windrichting en bovenwinds te blijven. Voor het bepalen van het risico is het handig om te weten welk middel is gebruikt en welke risico’s je loopt door in contact te komen met dat middel (zie verpakking of gebruiksaanwijzing). Stel het bezoek desnoods uit als je de risico’s te groot acht.