Categorie Nieuws

1e Kievitsnest in de Lopikerwaard

In de Lopikerwaard is op 18 maart 2022 het 1e kievitsnest gevonden door Maarten van Beek op een perceel van Kaasboerderij Verweij langs de Damweg in Polsbroekerdam. Het 1e nest in Nederland is op 9 maart 2022 gevonden in de…

Jubileumfeest

De datum van ons in 2020 uitgestelde jubileumfeest is ook bekend. Het is geworden zaterdag 2 juli 2022. Nadere info over dit feest volgt nog.

Startavond seizoen 2022

De datum van de startavond van het seizoen 2022 is vrijdag 25 maart 2022 in Natuurmuseum De Wielewaal, Tiendweg 22 te Willige-Langerak. Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Vergaderstukken volgen nog.

Boek Grutto

De Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard heeft aan iedere weidevogelvrijwilliger als blijk van waardering het boek Grutto van Otto Plantema en Astrid Kant beschikbaar gesteld. Namens de vrijwilligers hartelijk dank daarvoor.

Weidevogelinventarisatie provincie Utrecht 2021

SamenvattingIn het voorjaar van 2021 werd 36.487 hectare aanagrarisch gebied in de provincie Utrecht geïnventariseerd op weidevogels. Het betrof zowel het weidevogelkerngebied (16.242 ha) als de weidevogelrandzone (20.245 ha), met uitzondering van de aanwezige natuurreservaten. Er werden vier gebiedsdekkende inventarisatierondes…