Kievit

De onmiskenbare Kievit, een bekende weidevogel in Europa, gaat in de meeste gebieden achteruit door verandering van landbouwmethoden. Hij broedt in losse kolonies, verspreid over geschikte weidegronden of veengebied, maar verzamelt zich de rest van het jaar in groepen, vaak in gezelschap van Goudplevieren en Kokmeeuwen.
Volwassen Kievit
Volwassen Kievit

Geluid
Een luid nasaal “wiet” of “ie-wit”, benauwde variaties op dit thema; in de lente hartstochtelijke zang, “whie-er-ie”, “a whiep-whiep!” begeleid door een luid vleugelgeklapper

Nest
Met gras gevoerde ondiepe kuil op de grond; 3 of 4 eieren; 1 legsel; april-juni

Kievit op nest
Kievit op nest
Kievit op nest
Nest met eieren
Kievit Jong
Kievit Jong

Voedsel
Stampt met zijn poten op de grond om prooidieren aan te trekken of bloot te leggen; bukt om insecten en spinnen van de grond te pikken of regenwormen uit de aarde te trekken

Vliegende zwerm
Zwermen Kieviten vliegen in rijen, V’s of onregelmatige formaties, waarbij ze steeds stijgen, veel rondcirkelen en terugkeren

Zwerm Kievitten
Zwerm Kievitten

Vlucht
Unieke flapperende vlucht met regelmatige slagen van de brede ronde vleugels

Kievit in vlucht
Kievit in vlucht

Verspreiding
Broedt op nat veengebied, weilanden langs rivieren, hooggelegen velder en akkers (afnemend), in vrijwel geheel Europa. In de winter trekt hij naar het zuiden en westen, foerageert op akkers, velden, zoutmoerassen en oevers; bij slecht weer in rivoermondingen

[http://www.youtube.com/watch?v=L_SU7dzkuug]

Lengte: 28-31 cm

Spanwijdte: 70-76 cm

Gewicht: 150-300 g

Sociaal: In de winter in groepen

Levensduur: Tot 10 jaar