Nieuw bestuurslid gezocht!!!!

Het bestuur van onze weidevogelvereniging bestaat nu uit drie personen, t.w. een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Nu heeft één van de bestuursleden aangegeven met ingang van volgend voorjaar te stoppen.

We zijn dus op zoek naar versterking in ons bestuur.

Een bestuurstaak houdt in, dat je de start- en slotavond organiseert en verder allerlei zaken regelt voor het reilen en zeilen van de vereniging.

De tijdsbesteding is enkele uren per maand (vooral in het weidevogelseizoen (maart – juni). Veelal wordt er digitaal gewerkt, zodat de lijnen kort zijn.

Wij zijn in het bijzonder op zoek naar een penningmeester, die de financiële administratie van de vereniging bijhoudt.

Lijkt je het wat, geef je dan op per mail: info@weidevogelbescherminglopik.nl.

Het liefst hebben wij meerdere opgaven, zodat de taken in het bestuur meer verdeeld kunnen worden.

Uw reactie wordt met spanning afgewacht.

Met vriendelijke groeten,

Weidevogelbescherming Lopik

Harry de With (secretaris)