Zwarte stern

Van Krijn Makkink foto’s ontvangen van nesten en pullen van een zwarte stern. Deze broeden op krabbescheer of plompebladeren. Bij gebrek daar aan in sloten worden nu vaak vlotjes uitgezet.

Lees meer

Koninklijke onderscheiding Gert Verwoerd

Op 26 april 2022 heeft onze vrijwilliger, Gert Verwoerd, een koninklijke onderscheiding gekregen voor het vele vrijwilligerswerk, waaronder die als weidevogellaar. Bijgaand de foto, waarop Gert staat (tweede van links). Hieronder de reden van het toekennen van deze onderscheiding. Decorandus,…

Lees meer

1e nest Veldleeuwerik

Op 20 april 2022 heeft Krijn Makkink gemeld, dat hij een nest van een veldleeuwerik heeft gevonden. Proficiat met dit resultaat, omdat dergelijke nesten zeer moeilijk te vinden zijn.

Lees meer

1e gruttonest in de Lopikerwaard

Op 8 april 2022 heeft Krijn Makkink bij agrariër Oskam aan de Slangenweg in de Vlist het 1e gruttonest van de Lopikerwaard gevonden. Bijgaand de foto. Op dezelfde locatie heeft hij ook een gepredeerde kievit gevonden. Er is niet veel…

Lees meer