Weidevogelseizoen nog niet ten einde

Op een perceel 1 juni beheer heeft Maarten van Beek vorige week nog bij het maaien een pul van een tureluur gevonden van 3 dagen oud.

Het seizoen is dus nog niet ten einde.