Subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb 2016)

Op de website van de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard staat meer informatie over het Subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Lanschapsbeheer, zoals dat per 1 januari 2016 zal gaan gelden.

Via onderstaande link is deze informatie in te zien.

http://www.anvlopikerwaard.nl/subsidies.php