Startavond

Zoals eerder via mail aangekondigd, wordt de Startavond 2011 / Algemene ledenvergadering 2011 gehouden op vrijdag 18 maart 2011 in Boerderij Cees Rosenboom, Benedeneind ZZ 279 te Benschop. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Bijgaand de vergaderstukken voor deze avond.

Mede gelet ook op het Project Boerenzwaluw, maar ook gezien de aansluitend te houden lezing, is jullie aanwezigheid op deze avond dringend gewenst.

Tot vrijdag de 18e,