Slotavond bij de Wielewaal

[ssg-superb-slideshow=2011_Slotavond=605=405=6000=700=0=NO]

Geslaagde slotavond in de Wielewaal in Willige Langerak

Naar schatting 35 mensen waren vrijdagavond 28 oktober 2011 present op de slotavond van de weidevogelvereniging Lopik.
Gezegend door het prachtige najaarsweer toog het hele gezelschap na de koffie naar de omgeving van de Binnenlek nabij Willige Langerak, alwaar we genoten van de natuur en de vele (water)vogels in het gebied.

Na de schitterende zonsondergang liepen we terug naar de Wielewaal, wat overigens een zeer compleet natuurmuseum is, alwaar we aan tafel gingen om te genieten van een chinees buffet.
Hierna nam Leo Kramer het woord om het weidevogelseizoen te evalueren en iedereen te bedanken voor hun inzet. Over de hele linie was het een matig seizoen qua aantallen gevonden nesten; dit had mede met het droge voorjaar te maken. Maar desondanks zijn er nog veel nesten van grutto’s, scholeksters, tureluurs en kievitten gevonden en zonder de inzet van de vrijwilligers had hier weinig van terecht gekomen.
Kees Overbeek maakte van de gelegenheid gebruik iedereen te danken voor de inzet namens de Agrarische Natuurvereniging Lopik. Speciale dank bracht Kees over aan Leo Kramer vanwege zijn vele, vele uren werk voor de weidevogelvereniging.
Op initiatief van de agrarische natuurvereniging zijn dit jaar boerenzwaluwnesten geteld: totaal ongeveer 2000 in de Lopikerwaard. Een mooi resultaat.

Nieuwe vrijwilligers zijn overigens welkom; dus als u iemand weet die mogelijk interesse heeft om vrijwillig weidevogelbeschermer te worden, schroom niet hem of haar te benaderen.
Over ruim 4 maanden is het weer zover: dan begint het nieuwe weidevogelseizoen! Ik hoor de grutto al weer, in gedachten…….