Richtlijnen melden 1e kievitsei 2018

Richtlijnen en procedure voor het melden en controleren van het eerste
kievitsei in 2018

Landelijke meldnummers: 06 – 1020 0 511 en 06 – 2742 8152

Het vinden van het eerste kievitsei is voor veel mensen erg belangrijk als start van het nieuwe weidevogel­sei­zoen. Deze passie voor weidevogels is een belangrijke motivatie bij het actief zijn als weidevogelbeschermer. Het is soms niet voor iedereen duidelijk waar en hoe het eerste kievitsei te melden. Lees daarom onderstaande richtlijnen door en handel overeenkomstig. Onderstaande richtlijnen gelden buiten de provincie Friesland omdat de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) in Friesland haar eigen richtlijnen heeft opgesteld. Om verwarring over het landelijke eerste kievitsei te voorkomen werken LandschappenNL (LNL) en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL), nauw samen bij het melden en controleren van het eerste kievitsei. Ook provinciale eerste kievitseieren kunnen zo worden gemeld en erkend. Hierbij worden ook onderstaande richtlijnen en procedure gevolgd. Veel succes dit voorjaar!!

 1. De vinder moet in het bezit zijn van de ondertekende schriftelijke toestemming van de grondgebruiker voor het zoeken en beschermen van weidevogelnesten op dat perceel. Vindt een boer het eerste ei op een van zijn percelen, dan moet hij aantonen/aannemelijk maken dat hij de grondgebruiker is. De vinder neemt niet zelf contact met de media (TV, radio, krant etc.) De controleurs voeren eerst de controle uit en daarna informeren zij de media.
 2. De vinder neemt (afhankelijk van zijn achtergrond van Landschappen NL, dan wel SBNL) contact op met:
  – het landelijke meldnummer van LandschappenNL: 06 – 1020 0511 en daarna met de contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer, dan wel – het landelijke nummer van SBNL: 06 – 2742 8152 en daarna met de provinciale contactpersoon van SBNL.
  – de contactpersoon van de eigen lokale weidevogelvereniging
  Om te bepalen wie het allereerste ei heeft gevonden wordt dringend geadviseerd het ei eerst landelijk te melden en daarna provinciaal.
 3. LandschappenNL neemt na ontvangst van de melding direct contact op met de landelijke contactpersoon van SBNL. Andersom gebeurt dit ook direct zodat er altijd duidelijkheid is welke melding de eerste is.
 4. De provinciale contactpersonen nemen contact op met hun landelijke meldnummer ter controle en/of bevestiging van de melding.
 5. De landelijke contactpersonen van LandschappenNL en SBNL en de provinciale contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer en SBNL controleren samen de melding van het eerste landelijke ei.
 6. Als er twee eieren (bijna) gelijktijdig worden gevonden, geldt het landelijk eerst gemelde ei als eerste ei. De vinder dient zijn eerste ei dus snel door te geven aan een van beide landelijke nummers.
 7. Is landelijk het eerste ei gevonden, dan wordt aangeraden de eerste kievitseieren in de andere provincies via hetzelfde protocol te melden zodat in elke provincie publiciteit wordt gegenereerd rond het vinden van het eerste ei. Controle van provinciale eerste eieren vindt plaats door de provinciale contactpersonen.

Contactpersonen Melden Eerste Kievitsei

 

Provincie LandschappenNL Telefoonnummer SBNL Telefoonnummer
Groningen Albert Eik de Winter 06 – 1097 4494 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Drenthe Jaap van Gorkum 06 – 5074 4115 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Overijssel Janny Spijkerman 06 – 5422 4769 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Reserve Overijssel Peter van den Brandhof 06 – 2187 6522
Gelderland Karen Hinkamp 06 – 2288 5234 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Utrecht Maarten van Beek 06 – 2271 5116 Wilfried Wesselink 06 – 5519 3024
Flevoland Jan Nagel 06 – 2729 7697 Klaas Stapenseá 06 – 5154 3178
Noord-Holland Wim Tijsen 06 – 5311 8106 Albert Blees 06 – 2759 8006
Zuid-Holland Marleen van der Lee 06 – 2070 1934
Zeeland Nanning Jan Honingh 06 – 1288 3834
Noord-Brabant Jochem Sloothaak 06 – 3085 3996 Rini Smits 06 – 2742 8152
Limburg Wouter Jansen 06 – 1464 8889