Rapport Boeren en Weidevogels Lopikerwaar 2009 – 2013

 

Beste weidevogelbeschermer,

 

Namens de ANV Lopikerwaard is een rapport opgesteld met als titel Boeren en Weidevogels Lopikerwaard 2009-2013.

In dat rapport zijn de resultaten over deze jaren te lezen.

Het rapport geeft goed inzicht in de ontwikkelingen in de weidevogelstand.

Boeren en Weidevogels in de Lopikerwaard 2009-2013