Op zoek naar een nieuwe penningmeester

Beste weidevogelbeschermers,

Het nieuwe jaar is al weer even aan en voor je het weet mogen we onze mooie hobby weer uit gaan voeren.
Hoe het met het nieuwe subsidiestelsel gaat lopen, daar weet ook het bestuur nog weinig over te zeggen. We verwachten van het ANV nog enige uitleg en duidelijkheid.
Op onze startavond vrijdag 11 maart zullen we waarschijnlijk meer kunnen vertellen.

Toen we vorig jaar de afsluitavond hielden, hebben we gevraagd wie Wilco – onze penningmeester – wil gaan aflossen. Wilco heeft deze taak al weer heel wat jaren uitgevoerd en gaat er mee stoppen . Tot nu toe heeft nog niemand interesse getoond. Daarom doen wij bij deze nogmaals een oproep.
Wie van onze leden – zowel agrariër als vrijwilliger, vrouw of man – wil deze relatief kleine taak op zich nemen.
Het gaat om beheer bankrekening , innen ledencontributie, het maken van jaarrekening en begroting. Wilco wil je wel wegwijs maken.
Wij hopen op positieve reacties.
Vergeet 11 maart niet en tot ziens.

Bestuur weidevogelbescherming Lopik.