Gezamenlijk zoeken naar nesten

Op zaterdag 13 april 2024 heeft de weidevogelgroep Harry met in totaal 7 personen op drie locaties met maispercelen gezocht naar nesten.

Daarbij waren drie nieuwe vrijwilligers, Rob Versteeg, John Verkerk en Tamara Overbeek.

Hoewel het aantal nesten (9) van kieviten wat tegen viel, hebben alle nieuwe vrijwilligers hun 1e nest gevonden. Gefeliciteerd daarmee.

We hopen een volgende keer op een beter resultaat.

Ook Tamara heeft haar 1e nest gevonden, maar wilde niet op de foto.