1e Kievitsei provincie Utrecht gevonden!!

Eerste kievitsei Provincie Utrecht weer gevonden in Woerden

Het weidevogelseizoen in de provincie Utrecht is begonnen! Het vrijwilligersgroepje van Weidevogelbescherming Utrecht-West (omgeving Woerden, Harmelen e.o.) vonden donderdag 7 maart om 9.28 uur het eerste kievitsei van de provincie in Breeveld, Woerden. Het viertal was al eerder deze week in het weiland wezen kijken maar vond toen alleen vijf lege nesten. Ze moesten nog even geduld hebben dus! Het was in ieder geval zeker dat er in het weiland werd gebroed, door meerdere paartjes kieviten. En vandaag was het dan zo ver: het allereerste kievitsei, daar in het gras!

Als je in het weiland loopt is dat ook niet te missen. Terwijl Willemijn van Hees, provinciale coördinator weidevogelbescherming provincie Utrecht, samen met de vrijwilligers en Maarten van Beek door de blubber stapt, vlogen de ouders van het ei klappend met de vleugels boven het hoofd. Arnold Bosch, vrijwilliger bij Weidevogelbescherming Utrecht-West, vond het eerste ei. ‘We lopen altijd met een groepje van vier’ vertelt hij ‘En we weten dat dit een succesvol weiland is. Vorig jaar vond ik hier namelijk ook het allereerste kievitsei van de provincie.’ Arnold wijst het nest aan terwijl de wind over het weiland raast. Hette de Vink, coördinator van de vrijwilligersgroep en eveneens wandelmaatje van Arnold, vertelt over het karakter van het weiland. ‘De agrariër Cromwijk is erg gesteld op de weidevogels. In dit weiland wordt niet gemaaid totdat het broedseizoen voorbij is, en er wordt ook niet intensief bemest. Bovendien wordt hier binnenkort een pomp geplaatst en komt hier een plasdras dat erg aantrekkelijk is voor de weidevogels. We voeren de nesten in in de Boerenlandvogelmonitor zodat de agrariër precies weet waar het nest zit.’

Bij een plasdras wordt de akker of het weiland tijdelijk gedeeltelijk onder water gezet. Nodig bodemleven en insecten reageren daar goed op, en zij dienen weer als voedsel voor de kuikens en de ouders. ‘We kijken binnenkort nog een keer om alle nesten in kaart te brengen, maar daarna laten we het perceel met rust en betreden we het gebied niet meer’, vertelt Hette ‘Rust is het allerbelangrijkste, en dat geven we de weidevogels dan ook’.

Arnold ontving een oorkonde en leuke kievitspin voor op zijn jas. ‘Erg leuk’ zei hij en de oorkonde werd meteen onder zijn fiets gebonden. Voor mee naar huis! De agrariër kreeg er ook een. Om trots op te zijn!