Zwarte stern

Van Krijn Makkink foto’s ontvangen van nesten en pullen van een zwarte stern. Deze broeden op krabbescheer of plompebladeren. Bij gebrek daar aan in sloten worden nu vaak vlotjes uitgezet.