Zoeken naar nesten in deze periode

Op dit moment gaat de aandacht van het zoeken van nesten naar de uitgesteld beheer percelen (1 juni en 15 juni).

Ook de normale legeselbeheerpercelen nog wel bekijken, omdat blijkt, dat de grutto’s daar opnieuw in de al gemaaide percelen gaan nestelen.

De maispercelen zijn nu allemaal ingezaaid, maar daar zijn nu volop kieviten aan hun tweede leg bezig. Ook scholeksters vinden deze pas ingezaaide percelen aantrekkelijk voor hun nesten. Op deze percelen zal, wanneer de plantjes ongeveer vier of vijf blaadjes hebben, binnenkort het onkruid gespoten worden. Deze nieuwe nesten ook goed markeren, zodat de loonwerker om deze nieuw nesten heen kan bij deze activiteit.