Weidevogelmentoren

Het weidevogelseizoen is al enige weken gaande. Er zijn al vele kievitsnesten beschermd bij de – dit jaar zeer vroege – werkzaamheden op bouwland, de eerste meldingen van scholekster-, grutto- en tureluursnesten zijn binnengekomen. De 1e indrukken die we van veel van jullie doorkrijgen, wijzen erop dat het nog ‘lauw’ is in het veld. Er zijn naar verhouding minder kieviten en het aantal grutto’s in de polder lijkt ook (nog) niet op sterkte. Hoogstwaarschijnlijk speelt de aanhoudende droogte de vogels parten. Minder vochtige graslanden en bouwpercelen betekenen dat regenwormen dieper in de grond gaan zitten en er minder insecten aan de oppervlakte zitten. De beperkte(re) beschikbaarheid van voedsel bemoeilijkt het voor de vogels om in conditie komen voor het broeden. Er is vannacht weer wat regen gevallen en voor de komende dagen zijn buien voorspeld, we hopen voor de vogels dat het daardoor verder aan gaat trekken!

Graag willen we via dit bericht een extra oproep plaatsen om gebruik te maken van de diensten van de weidevogelmentoren. Zij zijn in diverse gebieden in de provincie actief èn beschikbaar…

  • De mentoren zijn er met hun veldkennis- en ervaring bij uitstek voor om nieuwe vrijwilligers op te leiden/ bij te staan, maar kunnen ook absoluut bestaande, meer ervaren vrijwilligers een stapje verder brengen in hun beschermingscapaciteiten! Mentoren kunnen je niet alleen bijstaan bij het nesten of kuikens zoeken, maar ook meekijken naar het gedrag van vogels en je hierover veel uitleggen!
  • Dit geldt ook voor praktische, ad hoc situaties als: “Ik weet zeker dat er ergens een grutto broedt, maar waar zit ‘ie nou?” of “Die tureluur heeft kuikens, maar zitten ze nou in het perceel dat binnenkort gemaaid gaat worden of in het perceel ernaast, waar ze veilig zitten…?
  • Denk ook aan ondersteuning bij (voor het eerst) gebruiken van rieten mandjes op bouwland of het plaatsen van vlaggenstokken!
  • Gewoon een keertje een mentor mee laten lopen kan ook erg nuttig zijn, en bovendien leuk!

Kortom: Kijk waar er behoefte bestaat of waar een subgroepje het leuk zou vinden om een keertje een meer ervaren iemand mee te hebben lopen, en benader de weidevogelmentor in je gebied. Doen!

Wanneer er geen mentor actief is in je werkgebied, maar er toch behoefte is, neem dan contact op met ons. We kijken dan wat er te regelen valt!

Voor de volledigheid een lijst van de mentoren, met contactgegevens, die in 2011 actief zijn:

Naam Regio Telefoon E-mail
Peter Peek Houten, Kromme Rijn, Lopikerwaard 06-23664105 p.peek@casema.nl
Siebe Bonthuis Houten, Kromme Rijn, Lopikerwaard 030-6374525 / 06-21897858 siebebonthuis@gmail.com
Nico de Graaff Montfoort, Oudewater e.o. 0348-473288 / 06-21695228 n.degraaff@casema.nl
Leo Kramer Lopikerwaard 06-51767010 penders-kramer@planet.nl
Gert Sluys Montfoort, Oudewater e.o. 0348-473331 gert.sluijs@hetnet.nl
Henk de Leeuw Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg 033 2771436 henkdeleeuw@solcon.nl
Teus Valkenburg Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg 033-2589928 valke348@casema.nl
Douwe Beukers Bunschoten e.o. 033-2981598 douwe.beukers@hotmail.com