Vooraankondiging startavond / algemene ledenvergadering 2018

Beste weidevogelbeschermer,

De grutto’s zijn al weer onderweg. Het weidevogelseizoen 2018 gaat weer beginnen.
Als startpunt is dat ook de startavond / algemene ledenvergadering.
Deze hebben wij gepland op vrijdag 9 maart 2018 om 20.00 uur bij Recreatie Rosenboom in Benschop.
Zet deze datum vast in je agenda.
De verdere informatie over deze avond volgt nog.

Groetjes,

Weidevogelbescherming Lopik

Harry de With
secretaris.