Velduil

Er is een unieke vondst gedaan, n.l. een velduilnest. De exacte locatie wordt geheim gehouden vanwege de storingsgevoeligheid.

Maar onderstaand de foto’s.

Ook een unieke foto van een vliegende velduil en een grutto in één beeld bijgevoegd.

De foto’s zijn gemaakt door Peter Peek.