Startavond goed bezocht

De vereniging weidevogelbescherming Lopik beleefde op vrijdag 23 maart j.l. haar startavond; ruim 40 weidevogelbeschermers (vrijwilligers en agrariërs) waren vertegenwoordigd in de mooie boerderij van Jan Kromwijk in Cabauw.

Na de reguliere agenda met de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen kwamen de bestuurswisselingen aan de orde.
Harry de With en Wilco Sluijs waren aftreedbaar maar hebben zich opnieuw herkiesbaar gesteld. Er werd feestelijk afscheid genomen van voorzitter Leo Kramer en bestuurslid Kees de Leeuw. Leo en Kees hebben na een lange staat van dienst voor de vereniging besloten het stokje over te dragen aan anderen. Als nieuw bestuurslid werd benoemd Jos van Lint. Harry en Wilco werden opnieuw gekozen en Tom Grimbergen werd benoemd als nieuwe voorzitter. Na een toespraak van Tom, waarbij teruggekeken werd op de bestuursperiode van Leo en Kees, werden er de nodige cadeaus overhandigd w.o. een mooi boek over weidevogels. Ook werden beiden benoemd tot erelid van de vereniging.

20120325-201330.jpg

20120325-201516.jpg

Na de pauze gaf Peter Peek uitleg over de registratie en invoering van nestgegevens in het computersysteem. Ieder lid kan na ontvangst van een code (kan aangevraagd worden bij Harry de With) in zijn computer allerlei informatie invoeren waaronder de gegevens van gevonden nesten en de resultaten daarvan.
Ook was er aandacht voor nestbeschermingsmaterialen zoals het met stroomdraden markeren van een nest in een weiland zodat de ooievaars en reigers geen kans krijgen het nest leeg te roven. En het leggen van de nesten in de maisvelden op plastic schalen of rieten mandjes zodat het nest bij bewerking makkelijk opzij gelegd kan worden indien dit noodzakelijk is.

Na de vergadering werd er gezellig nagepraat. Iedereen had weer zin in een nieuw weidevogelseizoen en hopelijk worden er de komende maanden weer veel nesten beschermd door ons!