Startavond / Algemene ledenvergadering 2014

Op 7 maart 2014 wordt weer de startavond / algemene ledenvergadering 2014 gehouden.

Onderstaand de agenda voor deze avond.
Startavond 2014 / Algemene ledenvergadering 2014

Tijdstip: vrijdag 7 maart 2014
Locatie: Boerderij Kromwijk, Lopikerweg west 88 te Lopik
Zaal open: 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslag startavond / algemene ledenvergadering 2013.
4. Rooster van aftreden.
Bas de Kruijf is aftredend. Bas stelt zicht weer herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor de vergadering.
5. Financiën
• Jaarrekening 2013 (bijgevoegd)
• Verslag kascommissie 2013 (mondeling door Jan van Beek en Cees Rosenboom)
• Vaststellen Jaarrekening 2013
• Benoemen kascommissie 2014 (Jan van Beek aftredend)
• Begroting 2014
• Contributie 2014. Blijft onveranderd!
6. Mededelingen seizoen 2014:
• Nieuwe labels;
• Kaartje 2013 (stippenkaart).
7. Cursussen 2014.
1. Voor zover nu bekend zijn er geen cursussen in 2014.
8. Activiteiten 2014.
1. Gezamenlijk zoeken naar nesten op maisvelden. Wekelijks zal mail verzonden worden met opgave vooraf;
2. Excursie 2014 (mogelijke excursies):
• Eemland – in begin seizoen;
• Tiengemeenten;
• Biesbosch (met gids);
• Hoge Veluwe (bronsttijd herten in de herfst).
9. Slotavand 2014: zaterdag 12 juli 2014 Zet vast in je agenda. Programma volgt nog.
10. Rondvraag
11. Sluiting

Vervolg:

Gastspreker: Hr. Van den Berg: Inrichting tuin en vogels rond het huis.

Gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.