Slotavond bij de Wielewaal

[ssg-superb-slideshow=2011_Slotavond=605=405=6000=700=0=NO] Geslaagde slotavond in de Wielewaal in Willige Langerak Naar schatting 35 mensen waren vrijdagavond 28 oktober 2011 present op de slotavond van de weidevogelvereniging Lopik. Gezegend door het prachtige najaarsweer toog het hele gezelschap na de koffie naar de…

Lees meer

Scholekster van bijna 30 jaar gevonden

Kees de Leeuw heeft op 20 september een kadaver van een Scholekster gevonden. Doordat deze Scholekster geringd was kon uit de gegevens op de ring vastgesteld worden dat deze Scholekster in 1984 geringd was in Serooskerke in Zeeland. De vogel…

Lees meer

Contributie 2011

Op de op 18 maart 2011 gehouden jaarvergadering is besloten de contributie voor de vrijwilligers onveranderd (op10 euro) te laten, maar voor de agrariers te verhogen naar minimaal 25 euro. Mede dankzij de contributies kunnen wij onder meer de jaarlijkse…

Lees meer

Weidevogelmentoren

Het weidevogelseizoen is al enige weken gaande. Er zijn al vele kievitsnesten beschermd bij de – dit jaar zeer vroege – werkzaamheden op bouwland, de eerste meldingen van scholekster-, grutto- en tureluursnesten zijn binnengekomen. De 1e indrukken die we van…

Lees meer

26 Kievitsnesten in het mais

De weidevogels doen het goed dit jaar in het mais bij de Vos. Al 26 nesten gevonden (vorig jaar maar 15) waarvan 2 scholeksters en de rest kievitten. Ook is al een flink deel uitgekomen. Het goede resultaat is mede…

Lees meer

Gezamelijk naar nesten zoeken (2)

Zaterdag 16 april a.s. gaan we als weidevogelbeschermers voor de 3e keer gezamenlijk zoeken naar nesten van weidevogels op maïsland. Dit keer is het op de maïspercelen van Gebr. van Kats, Lopikerweg west 77 te Lopik. Verzamelen om 10.00 uur…

Lees meer

Gezamelijk naar nesten zoeken (1)

Bij de startavond op 18 maart j.l. is door het bestuur al gemeld, dat wij het voornemen hadden om op bepaalde tijden met groepjes vrijwilligers naar nesten op maïsvelden te gaan zoeken. De 1e dag daarvoor was zaterdag 2 april…

Lees meer

Startavond

Zoals eerder via mail aangekondigd, wordt de Startavond 2011 / Algemene ledenvergadering 2011 gehouden op vrijdag 18 maart 2011 in Boerderij Cees Rosenboom, Benedeneind ZZ 279 te Benschop. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Bijgaand de vergaderstukken voor deze…

Lees meer