Gezamelijk naar nesten zoeken (2)

Zaterdag 16 april a.s. gaan we als weidevogelbeschermers voor de 3e keer gezamenlijk zoeken naar nesten van weidevogels op maïsland. Dit keer is het op de maïspercelen van Gebr. van Kats, Lopikerweg west 77 te Lopik. Verzamelen om 10.00 uur…

Lees meer

Gezamelijk naar nesten zoeken (1)

Bij de startavond op 18 maart j.l. is door het bestuur al gemeld, dat wij het voornemen hadden om op bepaalde tijden met groepjes vrijwilligers naar nesten op maïsvelden te gaan zoeken. De 1e dag daarvoor was zaterdag 2 april…

Lees meer

Startavond

Zoals eerder via mail aangekondigd, wordt de Startavond 2011 / Algemene ledenvergadering 2011 gehouden op vrijdag 18 maart 2011 in Boerderij Cees Rosenboom, Benedeneind ZZ 279 te Benschop. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Bijgaand de vergaderstukken voor deze…

Lees meer