31 mei 2013; Koud voorjaar; weidevogelseizoen nog lang niet voorbij

Dit voorjaar is het koudste van de afgelopen 40 jaar, met alle gevolgen van dien voor het weidevogelseizoen.

DSC01876DSC01880

Na een winter waar geen einde aan leek te komen, begonnen de weidevogels aarzelend en later dan normaal met broeden. Door de kou werden veel werkzaamheden in de maisvelden uitgevoerd voordat het broeden goed en wel op gang was. Dat was gunstig voor veel kieviten. Doordat het gras nauwelijks groeide, kwam het maaien laat op gang waardoor er weinig (niet gevonden) nesten kapot zijn gemaaid want die waren al uit. Echter de vraag is altijd weer hoeveel jonge pullen de bulderende maaimachines weten te omzeilen. Gelukkig is met enkele agrariërs afgesproken dat zij later gaan maaien omdat er erg veel jonge pullen in hun weilanden rondlopen. Dit is nodig omdat voor die percelen geen uitgesteld maaien van toepassing is.

Zeer positief is het om te merken dat agrariërs, die niet aan de subsidieregeling meedoen omdat zij buiten het zogenaamde kerngebied vallen, toch bereid zijn vrijwilligers op hun percelen toe te laten om nesten te markeren. Vogels houden zich niet aan grenzen van kerngebieden, zoveel is wel duidelijk. In de toekomst toch maar naar een ander soort subsidieregeling overgaan, lijkt een discussie waard de komende tijd. Weidevogelbescherming is immers een soort spel zonder grenzen. Wel een serieus spel.

De komende week gaan veel agrariërs maaien waar uitgesteld maaien is tot 1 juni. Het is dus zaak dat alle jonge pullen uit die percelen zijn, bijvoorbeeld door 1 of 2 dagen van tevoren vlaggen neer te zetten (vuilniszak aan bamboestok) waardoor de pullen het hazenpad kiezen; hopelijk naar het ernaast gelegen perceel, als dit tenminste ook niet wordt gemaaid.

grutto-pul-1

Op de maisvelden kunnen stokken worden weggehaald van uitgekomen nesten en stokken geplaatst bij nieuwe nesten. Er moet immers in veel maisvelden machinaal nog onkruid bestreden worden. De scholeksters en kieviten, en een enkele grutto, zitten immers nog steeds op de maisvelden te broeden. En dat kan nog wel even zo doorgaan.

Er zijn natuurlijk nog geen resultaten bekend van dit weidevogelseizoen omdat het nog volop bezig is. Uit Nederland komen wisselende berichten over aantallen nesten dit voorjaar. De grutto lijkt het in het Groene Hart minder goed te doen dan in het Noorden van Nederland. De kievit staat opnieuw onder druk en het zou al mooi zijn als we hetzelfde broedresultaat krijgen als vorig jaar. Tureluur en scholekster zijn veel gesignaleerd maar of veel nesten succesvol zijn, is een ander verhaal.

Net nog even de polder in geweest in Zevender (nabij Cabauwse molen). Gelukkig op sommige plekken nog veel kabaal van ouders die hun pullen beschermen.

SONY DSC

tekst: Martin van den Hoek