Koninklijke onderscheiding Gert Verwoerd

Op 26 april 2022 heeft onze vrijwilliger, Gert Verwoerd, een koninklijke onderscheiding gekregen voor het vele vrijwilligerswerk, waaronder die als weidevogellaar.

Bijgaand de foto, waarop Gert staat (tweede van links).

Hieronder de reden van het toekennen van deze onderscheiding.

Decorandus, tot zijn pensionering in 2012 werkzaam als onderhoudsman bij de Monumentenwacht, ontplooit dan wel ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:
Bij de Hervormde Gemeente Jaarsveld
Commissielid van de Stichting Bazar Jaarsveld; Ouderling kerkrentmeester; Bestuurslid/penningmeester van de Commissie van Beheer; Ouderling kerkrentmeester en voorzitter van het college van kerkrentmeesters.
Overig: Vrijwilliger bij de Weidevogelbescherming.

Gert, namens ons allen proficiat met deze onderscheiding.

Met vriendelijke groeten,

Weidevogelbescherming Lopik

Namens het bestuur,

Harry de With