Geslaagd jubileumfeest

Op 2 juli 2022 hebben wij ons 25-jarig jubileumfeest gehouden bij Boer Hans in Montfoort.

We begonnen met koffie en gebak, daarna midgetgolf of boerengolf en ter afsluiting een barbecue.

Met een opkomst van 68 leden was het een zeer geslaagd feest.

Niet iedereen was aanwezig of heeft de toespraak van de voorzitter gehoord.

Hieronder dan de volledige versie en een collage van een paar foto’s.

Praatje van Martin van den Hoek tijdens 25 jarig jubileumfeest vereniging weidevogelbescherming Lopik op 2 juli 2022

Beste mensen,

Welkom op het 25-jubileumfeest van onze vereniging weidevogelbescherming Lopik.

Ik ben onder de indruk van het grote aantal aanwezigen vandaag. Een teken dat onze vereniging springlevend is.

Onze vereniging is in 1995 opgericht, mede op initiatief van coördinator landschapsbeheer van  de gemeente Lopik en vogelaar, Kees de Leeuw, de werkgroep Behoud Lopikerwaard en Afdeling Landschapsbeheer van de provincie Utrecht.

Twee jaar geleden wilden we ons 25 jarig jubileum vieren; we weten allemaal waarom we dat vandaag pas kunnen doen. Het is niet voor het eerst dat bijeenkomsten van onze vereniging zijn afgelast. In 2001 werd de startavond afgelast wegens de besmettelijke veeziekte mond-en-klauwzeer. Misschien weet u dat nog.

Hoofddoel van onze vereniging is het in stand houden van het weidevogelbestand in de Lopikerwaard. Door allerlei oorzaken gaat het aantal weidevogels al jaren achteruit. Dat was ook 1 van de redenen om een vereniging op te richten om daarmee de weidevogelbescherming beter te kunnen coördineren. In de afgelopen 27 jaar hebben honderden vrijwilligers, samen met honderden agrariërs, duizenden nesten beschermd. Als we dat niet gedaan hadden, was de grutto, kievit, scholekster en tureluur hier waarschijnlijk nauwelijks meer aanwezig geweest. Weidevogels trekken namelijk weg naar andere oorden als ze jaar in jaar uit hun nest niet weten uit te broeden. We hebben dus elk jaar eer van ons werk als je in mei en juni kuikens ziet lopen, die al vliegvlug zijn. Ik was deze week nog een paar keer in het veld en dan is het mooi om te horen dat er nog steeds vogels alarmeren omdat ik dan dicht in de buurt van hun kuikens loop.

Nesten beschermen is 1 ding maar het gaat er natuurlijk om dat kuikens groot kunnen worden. We zijn dan ook blij dat de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard  komende tijd gaat proberen meer kuikenland te realiseren. Kuikenland is land waar jonge kuikens het noodzakelijke voedsel kunnen vinden dat ze nodig hebben om op te groeien. We hebben daar uiteraard de medewerking van de boeren voor nodig. Hopelijk gaat dat lukken.

Over boeren gesproken, ik merk de afgelopen jaren dat steeds meer boeren geïnteresseerd zijn in weidevogelbeheer en eraan gaan deelnemen of blijven deelnemen. Doordat veel boeren al jaren meedoen aan weidevogel- en landschapsbeheer, zijn natuurwaarden op het boerenland in de Lopikerwaard nog steeds aanwezig. Dat is heel positief in deze, voor boeren onzekere tijden. Het zou mooi zijn als ook de financiële vergoedingen voor weidevogelbeheer omhoog gaan. Ik ben even nagegaan welke boeren er vanaf het allereerste begin in 1995 betrokken zijn bij de vereniging weidevogelbescherming en dat heden ten dage nog steeds doen. Dat zijn voorzover bekend: Cor Kromwijk, zuivelboerderij Hans en Theo de Vos, Cees Overbeek, Wilco Sluis, Martien van Rossum, Jan Kromwijk, familie Slootjes, Kees Tolboom, John Sluis en Dik Vink. Zij hebben wel een applausje verdiend!

Onze vereniging is afhankelijk van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging. Vrijwillig weidevogelbeschermers zijn mensen die gedurende 2 tot 3 maanden wekelijks of meerdere keren per week bereid zijn om enige uren in of rond gras- of maispercelen op zoek te gaan naar weidevogels en hun nesten en deze beschermen. Sommigen zijn al meer dan 20 jaar actief als vrijwillig weidevogelbeschermer en zijn dat op dit moment nog steeds: Dat zijn Co van Zuylen, Alien Schinkel, Piet van Niekerk, Bas de Kruijf, Harry de With, Piet de Vos en Gerard Wiltenburg. Een hele prestatie wat mij betreft. Heel erg bedankt daar voor. Ook voor hen applaus! Mocht ik mensen vergeten zijn te noemen, kunnen ze zich bij mij melden.

Het is inmiddels rond zeven uur en ik nodig jullie hiermee uit voor de barbecue. Eet smakelijk en een fijne avond nog!

grote opkomst
de salades binnen
de barbecue