Gebiedsvisie Lopikerwaard 2016-2021

IMG_0684.PNG

De Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard heeft haar gebiedsvisie 2016 – 2021 opgesteld om daarmee voorbereid te zijn op het nieuwe subsidiestelsel voor het (agrarisch) natuurbeheer. Zij gaan als gebiedscollectief hiermee fungeren als spil tussen overheid en deelnemende agrariers. Er zijn op 17 en 18 februari 2015 voorlichtingsavonden over het nieuwe systeem.
Onderstaand kun je de gebiedsvisie raadplegen.

Gebiedsvisie Lopikerwaard 2016-2021