Foto alarmerende grutto

Ook nog van ons lid Marije Halfweyk een foto ontvangen van een alarmerende grutto op een paaltje. Er lopen dus jongen in het veld (perceel uitgesteld maaibeheer 1 juni).

Het is dus zaak om nu ook op deze percelen te kijken of er nesten of jongen aanwezig zijn, zodat in overleg met de gebiedscoördinator Leo Kramer nog gekeken kan worden naar nadere maatregelen, bijv. last minute beheer (nog later maaien).

Perceel uitgesteld maaibeheer langs de Damweg richting Oudewater