Folders Boerenerf en Landerf

Afgelopen week mocht de secretaris van de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard de eerste exemplaren van de burgemeester van Lopik, mevrouw Westerlaken – Loos, in ontvangst nemen van twee brochures, die het platform Utrechtse Waarden heeft ontwikkeld voor erven in het buitengebied. Graag bied ik,  mede namens het bestuur van ANV Lopikerwaard, u hierbij een tweetal folders aan over streekeigen erven. Deze folders, één voor agrariërs en één voor burgers, bieden in kort bestek informatie over historie, erfindeling, materiaalgebruik en beplanting.

Samen met het platform Utrechtse Waarden hopen wij dat deze folders een inspiratiebron voor u of uw omgeving zijn voor het behoud en ontwikkeling van erf en erfbeplanting.
Schroom niet en deel deze folders ook in uw eigen omgeving.

 

Met vriendelijke groet,

Weidevogelvereniging Lopik,

Harry de With
secretaris

Folder Boerenerf

Folder Landerf