Filmpje vlaggen plaatsen

Soms is het nodig om een aantal dagen voor het maaien vlaggen te plaatsen om zodoende ouderparen met jongen te verdrijven uit het te maaien perceel. De ervaring leert, dat de ouders met jongen na 24 uur geheel uit het veld zijn verdwenen en er dus gemaaid kan worden.