Contributie 2011

Op de op 18 maart 2011 gehouden jaarvergadering is besloten de contributie voor de vrijwilligers onveranderd (op10 euro) te laten, maar voor de agrariers te verhogen naar minimaal 25 euro. Mede dankzij de contributies kunnen wij onder meer de jaarlijkse start – en slotavond organiseren.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk voor 1 juli 2011 10 euro over te maken op bankrekeningnummer 3371.81.829 ten name van Weidevogelbescherming Lopik onder vermelding van uw postcode en huisnummer.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Namens het bestuur,
De penningmeester,