Bericht van overlijden

foto Nico

Vandaag bereikte ons het bericht, dat Nico de Graaff op 7 maart 2017 is overleden. Nico was een bevlogen weidevogelbeschermer van onze vereniging van het 1e uur. Het zoeken naar nesten was zijn lust en zijn leven.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur Weidevogelvereniging Lopik