Andere manier van dronevliegen

Sinds deze week gaan we met de drone zowel ’s morgens als ’s avonds vliegen om zodoende de nesten in het lange gras op te sporen.

Eerder vlogen we met de drone alleen ’s morgens om grote gebieden af te vliegen om daarna softwarematig de nesten te analyseren, De gevonden nesten werden daarna in de Boerenlandvogelmonitor (BLVM) gezet, waarna de vrijwilliger / agrariër aan de hand van die stippen de nesten kon controleren en aanpassen in de BLVM.

Met het nieuwe dronevliegen vliegen we over een kleiner perceel om eerst de nesten in kaart te brengen (bij een hotspot in de warmtecamera geven we een stip op de locatie). Als alle hotspots op het perceel zijn gemarkeerd, dan vliegen we daarna met de drone handmatig naar de hotspot en blijven stil boven het nest hangen, waarbij de 2e piloot en een helper/vrijwilliger gelijk het nest markeren met een stok. De 1e piloot dirigeert met de telefoon de 2e piloot en helper naar het nest. Met de warmtecamera zijn deze goed zichtbaar in beeld.

De op deze manier gevonden nesten worden direct in de BLVM gezet en zijn zo dus geregistreerd.

Op deze manier hebben we de afgelopen week zo’n 12 gruttonesten, 1 tureluurnest en 1 slobeendnest gevonden.

Onderstaand een aantal foto’s van dit dronevliegen.

De dronevliegers gespannen kijkend op de controller naar hotspots

Beeld van de controller (links warmtecamera, rechts normale camera, linksonder een overzichtsbeeld met gemarkeerde stippen) In beeld een kievit met jongen onder haar vleugels
Je vindt ook aparte legsels. Hier een gruttonest met een ei in een afwijkende kleur
Het uiteindelijke resultaat van de gevonden nesten in de BLVM

We hebben de afgelopen week goede resultaten geboekt met dit “nieuwe” vliegen, maar wel is gebleken, dat het ’s avonds vliegen wel afhankelijk is van de temperatuur op die dag. De hotspots zijn bij hogere temperaturen minder zichtbaar.

Wellicht dat jullie als vrijwilliger worden gevraagd om bij dit vliegen ook mee te werken. Soms is het vroeg opstaan, maar de zonsopgang, maar ook de zonsondergang zijn soms spectaculair. Op die tijden zie je nog eens wat in de polder!