Agenda startavond / jaarvergadering 2017 op 3 maart 2017

Weidewachter

 

Vereniging Vrijwillige Weidevogelbescherming Lopik

 

Startavond 2017 / Algemene ledenvergadering 2017

 

Tijdstip:       vrijdag 3 maart 2017

 Locatie:      Natuurmuseum De Wielewaal, Tiendweg 26, 3411 NB Lopik

 Zaal open:  19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur

 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag startavond / algemene ledenvergadering 2016.
 4. Rooster van aftreden. In 2017 zijn er geen bestuursleden aftreden.
 5.  Financiën
  • Jaarrekening 2016
  • Verslag kascommissie 2016 (mondeling door Gert Verwoerd en Wim den Hartog)
  • Vaststellen Jaarrekening 2016
  • Benoemen kascommissie 2017 (Gert Verwoerd aftredend)
  • Begroting 2017
  • Contributie 2017. Blijft onveranderd. Contributienota 2017 wordt verzonden nadat wijziging bankrekeningnummer is doorgevoerd.
 1. Mededelingen seizoen 2017:
 2. Cursussen 2016:Basiscursus weidevogelbescherming 1 maart 2017, locatie nog niet bekend.Effectief weidevogelbeheer (voor gevorderen maart 2017, exacte datum nog niet bekend.Cursus digitaal weidevogelbeheer. April 2017, exacte datum nog niet bekend.Je kunt je daarvoor opgeven via de website van Landschap Erfgoed Utrecht. http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen/2017/
 3. Activiteiten 2017:Excursie Tiengemeten: zaterdag 15 april 2017. Verdere info volgt nog.
  1. Bijpraatavond seizoen 2017: zaterdag 6 mei 2017.Verdere info volgt nog.
 1. Slotavand 2017: 27 oktober 2017
 2. Rondvraag
 3. Sluiting
 4. Natuur in de Lopikerwaard. Uitleg door de heer Rijneveld van het Natuurmuseum

 

Gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.