Agenda startavond / algemene ledenvergadering 2018

Startavond 2018 / Algemene ledenvergadering 2018

 Tijdstip:       vrijdag 9 maart 2018

 Locatie:      Gasterij Rosenboom, Benedeneind ZZ 283 A Benschop

 Zaal open:  19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur

 Voor iedereen die komt zijn er prijsjes te verdienen via een verloting.

 Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag startavond / algemene ledenvergadering 2017.
 4. Rooster van aftreden.

In 2018 is Bas aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld.

In 2019 is Tom aftredend en heeft aangegeven te willen stoppen. Graag aanmelding als lid / voorzitter van het bestuur, zodat Tom in 2019 met een gerust hart kan stoppen. Aanmelden graag voor de vergadering aan één van de bestuursleden.

 1. Financiën
  • Jaarrekening 2017
  • Verslag kascommissie 2017 (mondeling door Wim den Hartog ern Frank van Rooijen)
  • Vaststellen Jaarrekening 2017
  • Benoemen kascommissie 2018 (Wim den Hartog is aftredend)
  • Begroting 2018
 2. Contributie 2018. Blijft onveranderd.
 3. Mededelingen seizoen 2018:
 4. Cursussen 2018:

Cursussen voor vrijwilligers, deze staan op de website van het LEU en men kan zich hiervoor inschrijven: http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen/2018/

Cursussen Basis

Montfoort 4-apr 11-apr
Eemland 29-mrt 5-apr
Kanis 19-mrt 26-mrt
Cursus Digitaal
Binnenveld 10-apr
Effectief weidevogelbeheer
Binnenveld 7-mei 19-mei
 1. Activiteiten 2018:
  1. Bijpraatavond seizoen 2019: zaterdag 26 mei 2018 bij de Cabauwse molen.Verdere info volgt nog.
  2. Excursie augustus 2018: Blauwe Kamer Rhenen of zijn er andere ideeën?
 2. Slotavand 2018: 2 november 2018
 3. Rondvraag
 4. Quiz
 5. Sluiting

Gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.