26 Kievitsnesten in het mais

De weidevogels doen het goed dit jaar in het mais bij de Vos. Al 26 nesten gevonden (vorig jaar maar 15) waarvan 2 scholeksters en de rest kievitten. Ook is al een flink deel uitgekomen.
Het goede resultaat is mede te danken aan de boer en loonwerkers; gezamenlijk en in goed onderling overleg t.a.v. de werkzaamheden krijgen de vogels toch de kans hun broedsel uit te laten komen.
Een goed voorbeeld hoe boer, loonwerkers en nestbeschermers samen werken. Momenteel zitten er nog ongeveer 13 nesten waaronder de scholeksters.


In het gras tot nu toe 1 nest van grutto gevonden (door Co) en deze is uitgekomen; daar valt het resultaat tot nu toe wel tegen maar mogelijk dat er in de percelen met uitgesteld maaien nog enkele nesten zitten of komen te zitten.
(tekst: Martin van den Hoek)