Vrijwilliger worden

Basisvoorwaarden waar een vrijwilliger aan moet voldoen.

 1 – Een vrijwilliger moet enthousiasme hebben voor weidevogels en het beschermen van nesten en kuikens.

2 – Een vrijwilliger is bereid de beginnerscursus weidevogelbescherming te volgen. De 1e twee jaar kan een nieuwe vrijwilliger nesten beschermen onder begeleiding van een ervaren weidevogelbeschermer.

3 – Tijdens het broedseizoen (van half maart tot en met juni) dient een vrijwilliger tenminste 1x per week bij een bedrijf langs te gaan om nesten te zoeken of te kijken waar de weidevogelkuikens zich ophouden. Qua tijdsinspanning is een dagdeel het minimum, liefst dient de vrijwilliger twee dagdelen of meer beschikbaar te zijn. Vakanties zijn in de cruciale periode van half april tot medio mei alleen mogelijk, nadat dit binnen de groep goed is afgestemd. Deze periode is voor broedende vogels en uitkomende legsels, maar zeker ook voor kuikens, van cruciaal belang vanwege de op handen zijnde of plaatsvindende agrarische activiteiten in het veld.

4 – Een flexibele inzet is gewenst. Weidevogels laten zich niet sturen en zaken als het weer kunnen eerder gemaakte inschattingen en plannen voor de uit te voeren agrarische werkzaamheden in de war schoppen.

5 – Een vrijwilliger moet geduld hebben en over een redelijke basisconditie beschikken. Weidevogels observeren kost tijd en als vrijwilliger moet je regelmatig langere afstanden door het veld lopen, door hoog gras struinen en over hekken klauteren.

6 – Het is belangrijk dat een vrijwilliger zich wil verdiepen in de agrarische praktijk. Enige kennis hiervan is zeer belangrijk en betekent vaak dat men een extra -ingang- bij het agrarische bedrijf heeft; daarom komen weidevogels niet altijd op de 1e plaats. Een goed en juist contact met de agrarier geeft een goede basis voor samenwerking.

7 – Bij het zoeken van nesten hoort ook het consequent invullen van het veldboekje, de stalkaart en de plattegronden. De vrijwilliger moet na ieder bezoek zorgvuldig de administratie op het bedrijf bijhouden.

8 – Een vrijwilliger moet beschikken over een verrekijker en eventueel een telescoop.

Herkent u zich in deze omschrijving, dan is het weidevogel beschermen als hobby iets voor u.
U kunt zich aanmelden bij de secretaris van het bestuur via deze pagina.