Voorzitter:
Tom Grimbergen

Secretaris:
Harry de With
06-53837603

Penningmeester:
Bas de Kruijf

Bestuursleden:

Marije Halfwerk

Martin van den Hoek

rekeningnummer NL 34 RBRB 0954 4730 19 t.n.v. Vereniging Weidevogels Lopik