Rapport Sovon Boerenlandvogels en predatie

Sovon heeft een mooi rapport opgesteld over Boerenlandvogels en predatie. Zeer lezenswaardig

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/rap_2018-31_eindrapportage-predatie-boerenlandvogels-2017_0.pdf

Comments are closed.