Excursie 25 augustus 2018

De Weidevogelvereniging Lopik gaat op zaterdag 25 augustus 2018 op excursie naar De Blauwe Kamer in Rhenen.

Zet de datum vast in je agenda. Het programma volgt nog.

Posted on 18. mrt, 2018 by in Nieuws

1e kievitsnest in de provincie Utrecht en in de Lopikerwaard

Op vrijdag 16 maart 2018 is het 1e kievitsnest in de provincie Utrecht gevonden.

Zie onderstaande link:

http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/nieuws/ook-de-provincie-utrecht-1ste-kievitsei-gevonden/

Ook is op 18 maart 2018 het 1e kievitsnest in de Lopikerwaard gevonden en wel bij Het Beloken Land in Blokland.

Onderstaand de foto:

Foto 1e kievitsnest 2018 in de Lopikerwaard

Posted on 18. mrt, 2018 by in Nieuws

1e kievitsei 2018

Op 14 maart is in de gemeente Giessenlanden in de provincie Zuid-Holland het eerste kievitsei van 2018 gevonden. Deze vondst is om 18.14 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is later op de avond gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is André Hornstra, vrijwilliger bij de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard. Het ei (uit een nest met één ei) is gevonden op een weiland in de polder Botersloot.

Nu naar het 1e ei in de Lopikerwaard!!!!!!

Posted on 16. mrt, 2018 by in Nieuws

Richtlijnen melden 1e kievitsei 2018

Richtlijnen en procedure voor het melden en controleren van het eerste
kievitsei in 2018

Landelijke meldnummers: 06 – 1020 0 511 en 06 – 2742 8152

Het vinden van het eerste kievitsei is voor veel mensen erg belangrijk als start van het nieuwe weidevogel­sei­zoen. Deze passie voor weidevogels is een belangrijke motivatie bij het actief zijn als weidevogelbeschermer. Het is soms niet voor iedereen duidelijk waar en hoe het eerste kievitsei te melden. Lees daarom onderstaande richtlijnen door en handel overeenkomstig. Onderstaande richtlijnen gelden buiten de provincie Friesland omdat de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) in Friesland haar eigen richtlijnen heeft opgesteld. Om verwarring over het landelijke eerste kievitsei te voorkomen werken LandschappenNL (LNL) en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL), nauw samen bij het melden en controleren van het eerste kievitsei. Ook provinciale eerste kievitseieren kunnen zo worden gemeld en erkend. Hierbij worden ook onderstaande richtlijnen en procedure gevolgd. Veel succes dit voorjaar!!

 1. De vinder moet in het bezit zijn van de ondertekende schriftelijke toestemming van de grondgebruiker voor het zoeken en beschermen van weidevogelnesten op dat perceel. Vindt een boer het eerste ei op een van zijn percelen, dan moet hij aantonen/aannemelijk maken dat hij de grondgebruiker is. De vinder neemt niet zelf contact met de media (TV, radio, krant etc.) De controleurs voeren eerst de controle uit en daarna informeren zij de media.
 2. De vinder neemt (afhankelijk van zijn achtergrond van Landschappen NL, dan wel SBNL) contact op met:
  – het landelijke meldnummer van LandschappenNL: 06 – 1020 0511 en daarna met de contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer, dan wel – het landelijke nummer van SBNL: 06 – 2742 8152 en daarna met de provinciale contactpersoon van SBNL.
  – de contactpersoon van de eigen lokale weidevogelvereniging
  Om te bepalen wie het allereerste ei heeft gevonden wordt dringend geadviseerd het ei eerst landelijk te melden en daarna provinciaal.
 3. LandschappenNL neemt na ontvangst van de melding direct contact op met de landelijke contactpersoon van SBNL. Andersom gebeurt dit ook direct zodat er altijd duidelijkheid is welke melding de eerste is.
 4. De provinciale contactpersonen nemen contact op met hun landelijke meldnummer ter controle en/of bevestiging van de melding.
 5. De landelijke contactpersonen van LandschappenNL en SBNL en de provinciale contactpersoon van de provinciale organisatie Landschapsbeheer en SBNL controleren samen de melding van het eerste landelijke ei.
 6. Als er twee eieren (bijna) gelijktijdig worden gevonden, geldt het landelijk eerst gemelde ei als eerste ei. De vinder dient zijn eerste ei dus snel door te geven aan een van beide landelijke nummers.
 7. Is landelijk het eerste ei gevonden, dan wordt aangeraden de eerste kievitseieren in de andere provincies via hetzelfde protocol te melden zodat in elke provincie publiciteit wordt gegenereerd rond het vinden van het eerste ei. Controle van provinciale eerste eieren vindt plaats door de provinciale contactpersonen.

Contactpersonen Melden Eerste Kievitsei

 

Provincie LandschappenNL Telefoonnummer SBNL Telefoonnummer
Groningen Albert Eik de Winter 06 – 1097 4494 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Drenthe Jaap van Gorkum 06 – 5074 4115 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Overijssel Janny Spijkerman 06 – 5422 4769 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Reserve Overijssel Peter van den Brandhof 06 – 2187 6522
Gelderland Karen Hinkamp 06 – 2288 5234 Gijs van den Brink 06 – 4145 5414
Utrecht Maarten van Beek 06 – 2271 5116 Wilfried Wesselink 06 – 5519 3024
Flevoland Jan Nagel 06 – 2729 7697 Klaas Stapenseá 06 – 5154 3178
Noord-Holland Wim Tijsen 06 – 5311 8106 Albert Blees 06 – 2759 8006
Zuid-Holland Marleen van der Lee 06 – 2070 1934
Zeeland Nanning Jan Honingh 06 – 1288 3834
Noord-Brabant Jochem Sloothaak 06 – 3085 3996 Rini Smits 06 – 2742 8152
Limburg Wouter Jansen 06 – 1464 8889

Posted on 06. mrt, 2018 by in Nieuws

Agenda startavond / algemene ledenvergadering 2018

Startavond 2018 / Algemene ledenvergadering 2018

 Tijdstip:       vrijdag 9 maart 2018

 Locatie:      Gasterij Rosenboom, Benedeneind ZZ 283 A Benschop

 Zaal open:  19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur

 Voor iedereen die komt zijn er prijsjes te verdienen via een verloting.

 Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag startavond / algemene ledenvergadering 2017.
 4. Rooster van aftreden.

In 2018 is Bas aftredend, maar heeft zich herkiesbaar gesteld.

In 2019 is Tom aftredend en heeft aangegeven te willen stoppen. Graag aanmelding als lid / voorzitter van het bestuur, zodat Tom in 2019 met een gerust hart kan stoppen. Aanmelden graag voor de vergadering aan één van de bestuursleden.

 1. Financiën
  • Jaarrekening 2017
  • Verslag kascommissie 2017 (mondeling door Wim den Hartog ern Frank van Rooijen)
  • Vaststellen Jaarrekening 2017
  • Benoemen kascommissie 2018 (Wim den Hartog is aftredend)
  • Begroting 2018
 2. Contributie 2018. Blijft onveranderd.
 3. Mededelingen seizoen 2018:
 4. Cursussen 2018:

Cursussen voor vrijwilligers, deze staan op de website van het LEU en men kan zich hiervoor inschrijven: http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen/2018/

Cursussen Basis

Montfoort 4-apr 11-apr
Eemland 29-mrt 5-apr
Kanis 19-mrt 26-mrt
Cursus Digitaal
Binnenveld 10-apr
Effectief weidevogelbeheer
Binnenveld 7-mei 19-mei
 1. Activiteiten 2018:
  1. Bijpraatavond seizoen 2019: zaterdag 26 mei 2018 bij de Cabauwse molen.Verdere info volgt nog.
  2. Excursie augustus 2018: Blauwe Kamer Rhenen of zijn er andere ideeën?
 2. Slotavand 2018: 2 november 2018
 3. Rondvraag
 4. Quiz
 5. Sluiting

Gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Posted on 27. feb, 2018 by in Nieuws

Vooraankondiging startavond / algemene ledenvergadering 2018

Beste weidevogelbeschermer,

De grutto’s zijn al weer onderweg. Het weidevogelseizoen 2018 gaat weer beginnen.
Als startpunt is dat ook de startavond / algemene ledenvergadering.
Deze hebben wij gepland op vrijdag 9 maart 2018 om 20.00 uur bij Recreatie Rosenboom in Benschop.
Zet deze datum vast in je agenda.
De verdere informatie over deze avond volgt nog.

Groetjes,

Weidevogelbescherming Lopik

Harry de With
secretaris.

Posted on 22. jan, 2018 by in Nieuws

De beste wensen

Posted on 23. dec, 2017 by in Nieuws

Uitnodiging slotavond 27 oktober 2017

Dialezing weidevogeljongen door Astrid Kant (foto van www.astridkantweidevogels.nl)

Weidevogelbescherming Lopik gaat haar jaarlijkse slotavond houden op vrijdag 27 oktober 2017 .

Dit jaar hebben we Astrid Kant uitgenodigd om een mooie, maar zeker ook nuttige, dialezing te geven over het leven van weidevogeljongen. Een groot gedeelte van de jongen overleeft de belangrijke eerste 4 weken niet door vele oorzaken.

Deze lezing gaat beschermers en zeker agrariërs een goed beeld geven wat er beter kan, en zeker moet, om onze prachtige weidevogels te behouden.

De slotavond is tevens een blijk van waardering voor wat beschermers, agrariers en loonwerkers dit jaar voor de vogels  hebben betekend.  Dit gebeurt uiteraard met een hapje en drankje erbij. Alle leden zijn hierbij uitgenodigd.

Ook belangstellenden zijn van harte welkom om deze avond mee te beleven.

Wij vragen van hen wel een bijdrage van € 10.-, maar hierbij ben je automatisch lid van onze vereniging en wie weet ga je ook meedoen met het beschermen van onze weidevogels.

De locatie waar de avond word gehouden is bij :

Boerderij Kromwijk, Lopikerweg west 88, 3411 AS Lopik .

Aanvang 20.00 uur. Welkom vanaf 19.45 uur.

We hopen op een grote belangstelling.

Wel moet je je in verband met de verdere organisatie van deze avond opgeven per mail: info@weidevogelbescherminglopik.nl of mobiel: 06-53837603.

Posted on 09. okt, 2017 by in Nieuws

Datum slotavond 2017 bekend

De datum van de slotavond van het seizoen 2017 is al bekend.

Het is vrijdag 27 oktober 2017 om 20.00 uur bij Boerderij Kromwijk, Lopikerweg west 88 te Lopik.

Nadere info volgt nog.

Posted on 11. aug, 2017 by in Nieuws

Bedankt voor jullie inzet in het seizoen 2017

Posted on 11. aug, 2017 by in Nieuws